Close

06/10/2023

Speciální výstava v Jedovnici

Speciální výstava v Jedovnici

Isla z Úpatí Ondřejníku V4 v mezitřídě s moc hezkým posudkem. Náš kamarádi Benjamin z Hanáckého vrchu v mezitřídě V1, CAC.

06/10/2023